• Bu gerçekleşmezse izin verilmez: You belong to Lehrer_u_LAA